Home > Embassy News
همدلی و همکاری در برابر بحران: محموله کمک های صحی چین به افغانستان دارد نقش ایفاء می کند
2020/04/13

وانگ یو سفیر کبیر جمهوری مردم چین مقیم افغانستان

از وقتی که به خاک کشور افغانستان پا نهادم، تازه پنج ماه سپری شده است و در این پنج ماه با دوستان افغان از اقشار مختلف آشنا شده ام. مهمان نوازی و پرکاری و شجاعت مردم افغان تأثیر عمیقی بر من گذاشته و به این نکته پی برده ام که دوستی دیرینه چین و افغانستان نه تنها حاصل از همسایه گی و وصل کوه ها و رودهای دو کشور است بلکه منشاء گرفته از دلاوری و همدلی دو تمدن دیرینه در برابر مشکلات و سختی ها می باشد که همکاری چین و افغانستان در مدیریت بحران ویروس کرونا یکی از شواهد آن محسوب می شود.

دقیقاً یادم است که در سخت ترین مرحله و کلیدی ترین لحظات مقابله چین با ویروس کرونا، چه بسا دوستان افغان دست گرم مساعدت را به سوی ما دراز کردند. رئیس جمهور اشرف غنی، معاون دوم رئیس جمهور سرور دانش و سازمان های گوناگون از جمله انجمن دوستی چین و افغانستان و مرکز مطالعات جاده ابریشم از طرق مختلف توجه و پشتیبانی خود را نسبت به چین ابراز کردند. امر بسیار تأثیرگذار این بود که چند تن محصل سابق در چین علی رغم برف سنگین و تهدید حمله تروریستی بیش از 500 داروخانه واقع در سه شهر را گشتند تا اینکه 20 هزار ماسک برای مردم چینایی محتاج بخرند. این ماسک های گرانقدر بالاخره با همکاری سفارت چین مقیم کابل با عبور از گذرگاه ها و پیمودن راه های دور و دراز به شهر دا لیان ولایت لیائو نینگ چین ارسال شد و به مقابله مردم محلی با کرونا کمک کرد. یک دوست افغان مخصوصاً برای اهدای پول خیریه به سفارت چین تشریف آورد. یک محصل افغان در شهر ووهان در نامه سرگشاده همراهی قاطعانه خود با مردم چین در جریان مبارزه با کرونا را اظهار داشت. رفاقت واقعی دوستان افغان برای همیشه در خاطر ما خواهد ماند.

با گسترش بیماری ناشی از کرونا، اولین مورد ابتلاء به این بیماری در کشور افغانستان در اواخر ماه فوریه تشخیص و تعیین شد و از ماه مارچ به این طرف موارد ابتلاء به تدریج افزایش پیدا می کند. این وضعیت مورد توجه شدید طرف چین می باشد. چین در صورتی که به مقابله با کرونا در داخل کشور ادامه می دهد، در حد امکان از افغانستان در زمینه مدیریت بحران کرونا پشتیبانی می نماید. همانطوری که به تاریخ 20 مارچ مختصصین درمان و صحت عامه چینایی همراه با متخصصین وزارت صحت عامه افغانستان ویدیو کنفرانس 4 ساعته را تدویر کردند و تجربه های چین در زمنیه مبارزه با کرونا را بدون دریغ با طرف افغانستان به اشتراک گذاشتند.

به تاریخ 1 آوریل پس از حدود یک ماه همآهنگی سفارت چین مقیم کابل با سکتورهای مربوطه چین، یک فروند طیاره پر از مواد پزشکی مورد نیاز فوری مردم افغانستان به شمول وسائل حفاظتی شخصی از قبیل ماسک، لباس حفاظتی و تجهیزات پزشکی از جمله کیت تشخیصی، ونتیلاتور، دفیبریلاتور، آسپیراتور، دفیبریلاتور، اکسیژن ساز، پمپ تزریق که جمعاً 4.5 تن وزن داشت از ولایت سین جیانگ چین حرکت کرد و در میدان هوایی کابل به زمین نشست. خودم همراه با جلالت مآب استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان شاهد تحویل مواد پزشکی یادشده از طرف سفارت چین به وزارت امور خارجه، وزارت صحت عامه، وزارت دفاع و وزارت داخله افغانستان بودیم. استاد سرور دانش وقتی که یک جعبه مملو از مواد پزشکی را از دست من می گرفت، با خوشحالی تمام گفت: این امدادرسانی نمایانگر دوستی و برادری واقعی میان دو کشور است. رسانه های معبتر افغانستان با عکس برداری صحنه دلآویز آن موقع را ثبت کردند و مراسم تحویل محموله کمکها را تحت پوشش قرار دادند.

محموله کمکهای صحی چین به افغانستان برای رسیدن به این کشور از هفت خان گذشت. از یک طرف با وجود اینکه مبارزه با کرونا در داخل چین به ثمره هایی دست یافته، همچنین با تهدید بروز مجدد بحران و موارد ورودی از خارج مواجه هستیم و خودمان نیز نیازمندی های عظیم به وسایل درمان و پیشگیری داریم. از طرف دیگر، به علت قطع شدن خطوط هوایی و زمینی افغانستان به خارج، حمل و نقل از چین به افغانستان بسیار دشوار صورت می گیرد. به همین خاطر سفارت چین مقیم کابل از اوایل ماه مارچ شروع کرد به تماس نزدیک با وزارت صحت عامه افغانستان تا اینکه از نیازمندی های طرف افغانستان آگاهی یابد و در پی آن برای حل و فصل مشکل حمل و نقل با داخل چین همآهنگی کند. سرانجام سازمان همکاری و توسعه بین المللی چین، دولت ولایت سین جیانگ، قول اردوی تولید و ساخت سین جیانگ، صندوق خیریه مأ یون و تعدادی از تشبثات چینایی از مرکز گرفته تا ولایت، از دولت گرفته تا تشبثات فعالانه واکنش از خود نشان دادند و محموله کمک های صحی یادشده را جمع کرده و با همکاری سفارت چین مقیم افغانستان از طریق طیاره ویژه دربسته به کابل رساندند.

خوشحالم از اینکه بخشی از محموله کمک های پزشکی چین به خط مقدم مبارزه ولایت هرات با کرونا ارسال شده است و دارد در جلوگیری از گسترش بیماری و نجات مردم افغانستان نقش ایفاء می کند. بسیاری از دوستان افغان با هیجان زیادی قدردانی خود از کمکهای چین به افغانستان جهت مدیریت بحران کرونا را برای من ابراز کردند. در حال حاضر، سفارت چین تماس با دولت چین و مؤسسات مربوطه را ادامه می دهد تا وسائل حفاظتی و درمانی بیشتری را برای افغانستان جمع آوری کند و برای تأمین امنیت و سلامت مردم بیشتر این کشور خدمت کند.

گسترش بیماری ناشی از ویروس کرونا در تمام جهان رویداد بی سابقه ای در تاریخ به شمار می آید. چین با پایبندی به عقیده ایجاد جامعه بشریت با سرنوشت مشترک در حالی که تا حد امکان از امنیت و حیات و سلامت و صحت مردم چین حفاظت می کند، با نهایت کوشش در کمک به مقابله جهان با این بیماری مسئولیت جهانی را به عهده می گیرد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دو ماه اخیر با بیش از 20 رئیس کشور و سازمان بین المللی تیلفونی صحبت کرد. دولت چین 20 میلیون دلار را به سازمان جهانی صحت اهدا کرده و به 127 کشور و 4 سازمان بین المللی کمک های مادی را ارسال کرده و یا می کند و 13 گروه متخصصان پزشکی را به 11 کشور اعزام کرده و بیش از 70 ویدیو کنفرانس با بیش از 150 کشور و سازمان بین المللی برگزار کرده است. دولت های محلی، تشبثات و نهادهای غیردولتی چین برای بیش از 100 کشور و منطقه وسائل پزشکی را اهدا کردنده اند. همچنین تشبثات مربوطه دارند با تمام نیرو شبانه روز کار می کنند تا مواد مورد نیاز کشورهای مختلف جهت مدیریت بحران کرونا را تأمین کنند. همه اینها مورد تحسین و قدردانی جامعه جهانی قرار گرفته است.

چین و افغانستان هر دو کشورهای در حال توسعه استند و همیشه در کنار یکدیگر همزیستی کرده و به همدیگر کمک می کنند. در برابر چالش کرونا که یک مشکل مشترک بشریت است طرف چین به تقویت همکاری با دولت و ملت افغانستان ادامه داده و با ارائه مساعدت ممکن برای مردمان دو کشور منافع ایجاد خواهد کرد. بیماری سرحد ندارد و قوم و نژاد نمی شناسد. به شرطی که مردمان سراسر جهان دست به دست هم دهند و صادقانه به همدیگر کمک کنند و در راه ایجاد جامعه بشری با سرنوشت سلامت واحد کوشش کنند، آینده زیبای بشریت فرا خواهد رسید.

Suggest to a friend:   
Print