Home > Embassy News
انسجام و همکاری در مبارزه با کرونا، اطمینان قاطع در پیشبرد صلح
2020/05/05

وانگ یو سفیر کبیر جمهوری مردم چین مقیم افغانستان

به تاریخ 27 آپریل ماه، وانگ ئی عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه جمهوری مردم چین با محمد حنیف اتمر نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان صمیمانه و دوستانه تلفونی گفتگو کردند. این اولین صحبت دو دوست قدیمی پس از تقرر آقای اتمر به حیث سرپرست وزارت امور خارجه می باشد و در شرایطی که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان رو به افزایش می رود و ضمناً صلح و مصالحه این کشور با فرصت جدید روبرو می باشد شکل گرفته، حائز اهمیت خاصی است. دو جانب با تبادل نظر عمیق روی همکاری در مدیریت بحران کرونا، پروسه صلح و مصالحه و همکاری های دو کشور در عرصه های مختلف، روابط مشارکت استراتژیک دوجانبه را بیشتر به پیش برده اند.

طرف چین توجه خود را شدیداً به گسترش کرونا در افغانستان معطوف می کند و از این واقف است که کشور افغانستان با چالش کلان و کمبودی وسایل برای مدیریت بحران کرونا مقابل است و با مردم آسیب پذیر افغان در این آفت همدردی می کند. در برابر مریضی فراگیر بحران زا، وسایل درمان و جلوگیری سپهری محافظ حیات به شمار می آید. وسایل درمان و جلوگیری 11.7 تنی که محموله های کمکی طرف چین به افغانستان می باشد به خط مقدم مبارزه با کرونا از جمله ولایت های هرات و کابل ارسال شده و سهمی از خدمات در حفاظت از حیات و صحت مردم محلی انجام داده است. این امر نمونه زنده ای از همدمی و مساعدت دو ملت به یکدیگر است. همانطوری که عضو شورای دولتی چین گفت چین و افغانستان از دیرباز همدیگر را درک کرده، به هم کمک کرده و از هم حمایت می کرده اند. زمانی که افغانستان با مشکلات روبرو است، چین به حیث همسایه و شریک استراتژیک افغانستان هرگز غایب نخواهد بود بلکه بدون هیچ تردیدی دست کمک به سوی این کشور دراز خواهد کرد. حال که طرف چین محموله های مورد نیاز فوری افغانستان جهت مدیریت بحران کرونا را ارسال کرده، حاضر است بنابه نیازمندی های طرف افغانستان تا حد امکان پشتیبانی بیشتر را در اختیار این کشور قرار دهد. آقای اتمر در صحبت با همتای چینایی خود، با سپاسگزاری از وسایل زیاد درمان و جلوگیری و اشتراک گذاری تجربیات در زمینه مبارزه با کرونا از طرف چین، از دست آوردهای مثبت چین در مدیریت بحران تقدیر و تحسین نمود.

مبارزه با کرونا مقابله جدی بشریت با مریضی فراگیر شدید در سطح جهان محسوب می شود. در برابر این مریضی ناگهانی و بی سابقه، مردم چین در کنار مردمان کشورها استند و با همدمی و همکاری در مبارزه با کرونا و غلبه بر معضله فصل جدیدی از شاهکار ایجاد جامعه بشریت با سرنوشت مشترک را آفرینش کرده اند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین براساس عقیده قاطع مسئولیت پذیری در برابر ملت و جهان، مردم تمام کشور از اقوام مختلف را رهبری نموده و با همدلی و همفکری بی نهایت به مبارزه مردمی، مبارزه کلی و مبارزه بازدارنده با کرونا مبادرت کردند. پس از کوشش های سخت و دشوار و با متحمل شدن قربانی کلان، شیوع کرونا در داخل چین اساساً کنترول شده و مبارزه با کرونا به ثمرات مهمی نائل شده است. مبارزه ملت چین با کرونا از یک سو از کمک و پشتیبانی صادقانه جامعه بین المللی بهره مند شده و از سوی دیگر نقش ضروری در حفاظت از امنیت صحی عامه جهانی ایفاء کرده است.

اول، چین با ارائه طرح خاص خود، خدمات بزرگی به مدیریت بحران کرونا انجام داده است. پس از بیش از دو ماه کوشش های سخت و دشوار، چین یکی از کشورهایی شده که زودتر بحران کرونا را مهار کرده و برای یک ماه متوالی موارد ابتلاء جدید در داخل کشور صرفاً طور پراکنده و بسیار کم پدید می آید و گسترش در داخل اساساً قطع شده است. ضمناً اقتصاد و جامعه چین به نظم عادی برگشته و چین به عنوان " فابریکه جهانی " زودتر تولید و کار و کسب را از سر گرفته تا به حد زیادی کمبودی وسایل درمان در سطح جهان را جبران کرده و به بازگشت هرچه زودتر اقتصاد جهان به حالت عادی توسعه کمک کرده است. دوم، با ارائه فراخوان چین، جهت صحیح برای همکاری بین المللی در مبارزه با کرونا را مشخص کرده است. بعد از بروز بحران کرونا، رئیس جمهور سی جین پینگ شخصاً به میدان وارد شده و به طور فشرده با رؤسای کشورهای مختلف روی راه و روش مدیریت بحران مشوره کرده و نیت صادقانه چین در همکاری با تمام جامعه جهانی را ابراز کرده و رل هدایت کننده در ارتقاء اطمینان جوانب و پیشبرد انسجام جهانی بازی کرده است. سوم، با مسئولیت پذیری پشتیبانی قدرتمندی در اختیار کشورها قرار داده است. بعد از بروز بحران کرونا، چین همواره به همکاری بین المللی اهمیت داده و می پردازد. گرچه خود چین وظیفه سنگین مدیریت بحران بر دوش دارد در حد امکان خود فعالانه به کمک و همکاری با دیگر کشورها اقدام می کند. چهارم، با تشریح موقف چین، اتفاق نظر گرانبها را جهت کامیابی بشریت در مبارزه با کرونا ایجاد کرده است. پیروزی چین در مقابل کرونا مدیون رهبری مرکز حزب کمونیست چین با محوریت شی جین پینگ و اقدامات علمی، شفاف، قوی و جامع دولت چین، مدیون همدلی و انسجام و کوشش های بیش از یک میلیارد و چهار صد میلیون نفر هموطن چینایی و همچنین مدیون پشتیبانی و کمک کشورهای مختلف می باشد. هرچه بیشتر کشورها موقف چین را درک و تصدیق می کنند و مخالفت با لیبل گذاری کرونا، سیاسی سازی مدیریت بحران کرونا و بدنام سازی کشور معین به اتفاق نظر کشورها و صدای مشترک جامعه جهانی مبدل شده است.

قدرت، روحیه و کارآیی چین و سیمای کشور مسئولیت پذیری که ملت چین در مبارزه با کرونا رونمایی می کند مورد تحسین بسیار جامعه جهانی است. بیش از 170 رئیس کشور و بیش از 50 رئیس سازمان بین المللی و منطقوی و بیش از 300 حزب و گروه سیاسی خارجی به مسئولان چین ابراز همدردی و پشتیبانی کردند. جامعه جهانی بر این عقیده است که چین در ضمن اقدامات قوی و جامع برای کنترول گسترش مریضی ناشی از کرونا در داخل کشور، فعالانه با سازمان جهانی صحت و جامعه جهانی همکاری و تبادل معلومات کرده و سریعاً توالی ژنوم (فرمول ژنتیکی) ویروس جدید کرونا را مشخص کرده و در اختیار همگان قرار داده و کیت تشخیص سریع را پژوهش و تولید کرده و برای جلوگیری از سرایت کرونا در سراسر جهان کوشش می کرده است. کارکردهای چین نه تنها حکایتگر مسئولیت پذیری چین نسبت به امنیت حیاتی و صحت و سلامت مردم چین بلکه خدمات برای صحت عامه جهانی محسوب می شود. جامعه جهانی اقدامات راسخ و قوی چین برای جلوگیری و مهار شیوع مریضی فراگیر را رونمای توانایی شایسته رهبری، برخورد، سازماندهی و بسیج و اجرای چین می شناسد که الگویی درزمنیه جلوگیری مریضی فراگیر را ایجاد کرده و دیگر کشورها قادر به آن نیستند.

طرف چین از مبارزه افغانستان با کرونا قاطعانه پشتیبانی می کند درحالی که پیشبرد صلح و انکشاف این کشور را از یاد نبرده است. در صحبت تلفونی وزرای امور خارجه دو کشور، آقای اتمر با ارائه معلومات درمورد آخرین پیشرفت پروسه صلح و مصالحه افغانستان، ابراز امیدواری کرد که طرف چین نقش سازنده ای ایفاء کند و همراه با دیگر کشورهای منطقه برای شکل گیری توافق بین حکومت افغانستان و گروه طالبان کوشش کند. وانگ ئی با اشاره به طرفداری چین از پیشنهادات مثبت حکومت افغانستان در مورد صلح و مصالحه ابراز امید کرد که جوانب اطمینان قاطع و صبر و حوصله را حفظ کنند و توافق سیاسی هرچه زودتر صورت گیرد. وزیر امور خارجه چین اضافه کرد که تشکیلات سیاسی آینده افغانستان باید فراگیر و همه شمول باشد و با عزم راسخ با تروریزم به هر شکلی مبارزه کند و سیاست خارجی برمبنای صلح و دوستی را پیروی کند. وانگ ئی تاکید کرد طرف چین به حیث همسایه و دوست افغانستان همواره مسیر انکشافی که خود مردم افغان انتخاب کرده را احترام می گذارد و مایل است در آینده به عنوان حمایتگر، میانجیگر و تسهیل کننده پروسه صلح و مصالحه افغانستان به ایفاء نقش سازنده مخصوص چین ادامه دهد.

دو طرف در پیشبرد ابتکار کمربند و راه اتفاق نظر دارند. وانگ ئی اظهار داشت که طرف چین مایل است همراه با افغانستان با تحقق ابتکار کمربند و راه همکاری های دوجانبه در عرصه های مختلف را گسترش دهد و منفعت برای دو کشور و ملت ایجاد کند. آقای اتمر با اشاره به اینکه ابتکار کمربند و راه در افغانستان با عکس العمل مثبت مواجه است و برای دو کشور و منطقه نعمت هایی به وجود آورده است، ابراز داشت که طرف افغانستان در ساختن کمربند و راه و ارتقاء سطح روابط مشارکت استراتژیک افغانستان و چین کوشش می کند. باعث خوشحالی است که در سال های اخیر، کشور افغانستان از ابتکار کمربند و راه بسیار سود گرفته است قسمی که جلغوزه افغانستان هر چه بیشتر به چین صادر شده و حجم تجارت دو جانبه طور متوالی افزایش یافته و کشاورزان و بازرگانان افغان به ازدیاد درآمد دست یافته اند و سود حاصله همراه با پیشرفت همکاری دو جانبه در تحقق ابتکار کمربند و راه پیوسته رشد خواهد شد.

امیدواری آقای اتمر از اینکه که طرف چین کمک به بهبودی روابط افغانستان و پاکستان را ادامه دهد با بازتاب مثبت طرف چین مواجه است. وانگ ئی اظهار داشت طرف چین بیش از همه مایل به مشاهده حسن همجواری افغانستان و پاکستان است. طرف چین حاضر است هر آنچه به نفع اعتقادسازی و بهبودی روابط افغانستان و پاکستان باشد، فعالانه عمل کند و در فرصت مناسب گفتگوی بین وزرای سه جانبه چین، افغانستان و پاکستان را تدویر کند و همکاری سه جانبه را به پیش ببرد. نظرداشت به اینکه همسایه گی افغانستان و پاکستان واقعیت غیرقابل تغییر است و هر دو کشور دوست خوب چین استند، وزیر امور خارجه چین از تحولات مثبت در روابط افغانستان و پاکستان خوشحال است و صادقانه امیدوار است این بهبودی محکم و عمیق شود و به صلح و انکشاف افغانستان کمک کند.

ویروس سرحد نمی شناسد و مریضی بین انسانها از هر قوم و نژاد فرق نمی گذارد. بشریت در یک جامعه با سرنوشت مشترک زندگی می کند از این رو بدون همبسته گی و همدمی جامعه جهانی نمی تواند بر مریضی فراگیر پیروز شود. در حال حاضر جامعه بین المللی اول از همه به اطمینان قاطع و همکاری و همدمی و انسجام احتیاج دارد تا اینکه با تقویت همکاری بین المللی و ایجاد نیروی مشترک دست به دست هم به موفقیت در مدیریت بحران کرونا نائل شود.

Suggest to a friend:   
Print