Home > Embassy News
با همکاری در مقابله با کرونا، جامعه بشری با سرنوشت مشترک را تشکیل دهیم
2020/05/21

وانگ یو سفیر کبیر جمهوری مردم چین مقیم افغانستان

وقتی که کروناویروس با شدت بی سابقه ای به کره زمین حمله کرده ، هیچ کشور قادر نیست به تنهایی از این آفت در امان بماند و هیچ آیینه دیگر بهتر از بحران صحت عامه جهانی نیست که واقعیت مشارکت بشر در مقابله با معظلات حیاتی را نشان بدهد. کشورهای جهان مجبوراً بر یک کشتی سوار شده اند تا باد و باران و طوفان سفر را باهم تجربه کنند. بشریت دارد یک مرحله پردرد را پشت سر می گذارد. اما حالا نظم بین المللی مورد ضربه روزافزون یکجانبه گرایی و حمایت گرایی است و این امر زمینه ساز رشد و گسترش کرونا ویروس می باشد. در این شرایط طبیعتاً به فکر سئوال داکتر تدروس آدهانوم دبیرکل سازمان جهانی صحت که آیا می توانیم دست به دست هم با یک دشمن خطرناک و مشترک مبارزه کنیم، می افتیم.

چند روز پیش، رؤسای کشورها برای مشوره روی همکاری های بین المللی در مقابله با کووید-۱۹ در نشست سالانه ۲۰۲۰ سازمان جهانی صحت که از طریق امکانات مجازی برگزار کرد اشتراک نمودند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در مراسم افتتاحیه نشست یادشده حضور داشته و سخنرانی ایراد کرد. دعوت ایشان به همبسته گی و همکاری جهت غلبه بر ویروس کرونا و تشکیل جامعه بشری با صحت مشترک مورد تصدیق اشتراک کننده گان نشست قرار گرفت. ایده جامعه بشری با سرنوشت مشترک که سی جین پینگ رئیس جمهور چین نظرداشت به آینده توسعه بشری و اصول رشد و توسعه جامعه بشری مطرح کرده است، طرح مدیریت جهانی برای حل و فصل مسائل مشترک کشورها است و همچنین راه به سوی آینده زیبای جامعه بشری را آشکار ساخته است. در جریان مقابله با کرونا، مردم چین برپایه ایده جامعه بشری با سرنوشت مشترک همراه با مردمان کشورهای جهان از هم دیگر پشتیبانی کرده و به همدیگر کمک کرده و با تصدیق و واکنش های مثبت گسترده ای مواجه شده و نیروی عظیمی برای مقابله با کرونا جمع کرده اند.

اینکه ایده جامعه بشری با سرنوشت مشترک بهترین طرح مدیریت بحران کرونا به عنوان چالش مشترک بشری می باشد، حاصل از ارزش های مبنابر پروسه تحولات تاریخی و دعوت به همکاری و بردبرد آن است. در جهان امروز جامعه بشری به شکل بی سابقه ای بهم وابسته شده و کشورها در حالت بهم آمیخته گی و همزیستی قرار دارند. ضمناً در سال های اخیر جامعه بین المللی در مقابله با مسائلی به شمول تروریزم، آواره گان و فاجعه های طبیعی هر چه بیشتر متوجه این نکته شده است که همکاری و همبسته گی تنها راه حل این مسائل است. ایده جامعه بشری با سرنوشت مشترک مبنابر محوریت احترام متقابل، عدالت و برابری، همکاری و بردبرد و دعوت به ایجاد جهان صلح آمیز دائمی، با امنیت عمومی و شکوفایی مشترک، درهای باز و همه شمول، تمیز و زیبا از زمان مطرح شدن آن در 7 سال پیش بدین سو، هدایت کننده حکومت چین در مشارکت در مدیریت جهانی بوده و در تعدادی قطع نامه های سازمان ملل متحد مندرج شده و به موضوع مهم ایجاد سیستم و نظم بین المللی عادل تر و منصفانه تر مبدل شده است. در حال حاضر چه بسا مردمان از بیماری ناشی از کرونا رنج می برند و مردم افغان نیز با تحدید آن رو به رو استند. در این شرایط و در این زمان تاریخی خاص، از لحاظ جامعه بشری با صحت مشترک است که بهتر به ارزش ایده جامعه بشری با سرنوشت مشترک برای تأمین منافع اساسی بشر مانند صحت و حیات پی می بریم و بهتر بر ارزش واقعی این ایده واقف می شویم.

ایده جامعه بشری با سرنوشت مشترک برای مردم افغان اصلاً غریب نیست. در واقع مردم افغان در اجرای این ایده اشتراک کرده و از آن بهره مند شده اند. چنانچه در قرآن مجید آمده است: ای مردم، ما همه شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم و آن گاه شعبه‌های بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید.( سوره حجرات/ آیه 13یا أَیُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَر وَ أُنْثى وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللّهَ.) و در قرآن مجید بارها به امت ذکر شده است. به گروهی از انسان‌ها امت می‌گویند لزوماً در یک منطقه جغرافیایی یا یک کشور زندگی نمی‌کنند و ممکن است ساکن کشورهای مختلف باشند ولی به یک آیین مشترک باورمندند. اینها همان جهان بینی مبنابر یک منشاءخلقت بشریت، ارزش های اجتماعی مبنابر برخورد عادلانه، ارزش های اخلاقی مبنابرمحبت به مردم را منعکس می کنند و بیانگر مفهوم مثبت ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک است. در ده ها سال گذشته هزاران برادر افغان در جبهه مبارزه با تروریزم بین المللی جنگیده و برای صلح و ثبات منطقه حتی جهان خدمات شایسته انجام داده اند. در حالی که کشور چین دست کمک به سوی بسیاری از کشورها از جمله افغانستان دراز کرده و از پروسه صلح و بازسازی افغانستان پشتیبانی کرده و در انکشاف اجتماعی و اقتصادی این کشور سهم داشته است. این یک نمونه عملی کردن ایده جامعه بشری با سرنوشت مشترک جهت ایجاد صلح دائمی، امنیت عمومی و شکوفایی مشترک قلمداد می شود.

کشورهای چین و افغانستان در جریان مبادلات و کمک های دوستانه هزار ساله، به مجموعه ای با سرنوشت مشترک تبدیل شده اند و در سال های اخیر همکاری رفاقتآمیز دو کشور در عرصه های مختلف روز به روز عمیق تر شده، بخصوص در جریان مدیریت بحران کرونا اوج گرفته است.

اول، دو ملت چین و افغانستان در مورد تشکیل جامعه با سرنوشت مشترک بین اتفاق نظر دارند. به تاریخ ماه جون سال گذشته در جریان نشست سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک، دیدار اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با شی جین پینگ رئیس جمهور چین موفقانه برگزار شد. اشرف غنی مطرح کردن ایده تشکیل جامعه بشری با سرنوشت مشترک و پشتیبانی چین از روند جهانی شدن اقتصاد را الگوی پیشبرد تشکیل روابط بین المللی جدید در قرن 21 قلمداد می کند. در ماه گذشته، اینجانب با سرور دانش معاون رئیس جمهور افغانستان باهم در مراسم تحویل محموله کمک های ضد کرونایی چین به افغانستان حضور داشتیم. استاد سرور دانش با تقدیر از کمک های چین اظهار داشت ویروس سرحد نمی شناسد و تابعیت ندارد و جهانیان باید با همدلی با کروناویروس مبارزه کنند. مسئولان دو کشور با پافشاری به ایده جامعه بشری با سرنوشت مشترک نیروی محرکه قوی ای برای رشد و توسعه روابط و همکاری دوجانبه واریز کرده اند.

دوم، تشکیل جامعه بشری با سرنوشت مشترک هدف مشترک دو کشور چین و افغانستان می باشد. هدف مشترک قوای عظیم میان افراد این مجموعه را جهت عبور کردن فاصله، برطرف کردن اختلاف، همکاری، انسجام و همگامی برمی انگیزد. بحران کروناویروس به عنوان بحران صحت عامه جهانی نه تنها مستقیماً صحت و سلامت مردمان دو کشور را تحت تهدید قرار می دهد بلکه بر عرصه های اقتصادی، اجتماعی حتی سیاسی، نظامی و امنیتی تأثیر عمیقی می گذارد. دو کشور چین و افغانستان از آغاز بروز بحران کرونا به صحنه مشترک وارد شده و مسئولان، مقام ها، نهادهای اجتماعی و مردم عام افغانستان تا حد توان کمک های خود را در اختیار چین قرار دادند در حالی که چین وقتی که از شدت بحران کرونا در داخل کاسته شده بود، غم افغانستان را می خورد و از مقابله این کشور با کرونا حمایت می کرد. پیروزی در مقابله با کرونا هدف مشترک دو کشور و حفاظت از صحت و سلامت بشر آرزوی مشترک دو کشور نظرداشت به ایده جامعه بشری با سرنوشت مشترک است.

سوم، دو کشور در پیشبرد تشکیل جامعه بشری با سرنوشت مشترک همکاری می نمایند. چین و افغانستان در سال 2016 تفاهمنامه همکاری در اجرای مشترک ابتکار کمربند و راه را به امضا رساندند. بعد از آن پروازهای مستقیم کابل - ارومچی از سر گرفته، خط قطار باربری ویژه چین و افغانستان شروع به بهره برداری شده، محصولات ویژه افغانستان پی در پی به چین صادر شده، دو کشور در نتیجه متصل شدن بهم چشم انداز زیبای انکشاف و شکوفایی اقتصاد را باهم اشتراک می گذارند. همکاری دو جانبه در مبارزه با کرونا زنده ترین و مشخص ترین نمونه در عرصه عملی کردن ایده جامعه بشری با سرنوشت مشترک است. از زمانی که موارد ابتلاء به ویروس کرونا در افغانستان تعیین شده بود، چین سه دفعه محموله کمک های بیش از ده تُنی را به افغانستان ارسال کرده، دو دفعه ویدیو کنفرانس متخصصان چینایی و افغان را جهت اشتراک گذاری تجربیات چین در زمینه مبارزه با کرونا تدویر کرده است. اقدامات چین و افغاناخستان برای ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک به مردمان دو کشور منفعت رسانده و خواهد رساند.

چین به حیث هم مطرح کننده هم عملی کننده ایده جامعه بشری با سرنوشت مشترک در همکاری بین المللی جهت مدیریت بحران کرونا خدمات خود را انجام داده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین با ایراد سخنرانی مهم تحت عنوان << همکاری در مبارزه با کرونا و غلبه بر معضله کنونی>> در اجلاس اضطراری سران و رهبران کشورهای عضو گروه 20 با محوریت بحران ویروس کرونا "کووید19" تأکید کرد که جامعه بین المللی بیش از همه به اطمینان قاطع، همدلی و همکاری نیاز دارد و باید با تقویت همکاری و ایجاد نیروی مرکب جهت مقابله با کرونا دست به دست هم برای پیروزی در مبارزه بشر با مریضی همه گیر کوشش نماید. شی جین پینگ اضافه کرد چین برپایه ایده جامعه بشری با سرنوشت مشترک مایل است به دیگر کشورها تا حد امکان کمک ها ارائه کند و برای حفظ ثبات اقتصاد جهانی خدمت کند. همکاری چین با مردمان کشورها در مدیریت بحران کرونا با وجود متحمل شدن قربانی های بزرگ حکایتگر تعهد و کنش های فعالانه حزب کمونیست چین به عنوان یک حزب بزرگ در سطح جهان، کشور چین به عنوان کشور مسئولیت پذیر بزرگ و مردم چینایی صلح دوست در ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک می باشد.

این اولین دفعه نیست که بشر با تهدید مشترک مثل کووید19 مواجه می شود و آخرین دفعه نیز نخواهد بود. سرایت مریضی فراگیر ناشی از کرونا برای بار دیگر ثابت کرده است ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تنها راه حق است. همکاری چین و افغانستان در مقابله با کرونا نیز این را بر ما آشکار می سازد که بشر صرفاً با همبسته گی و همفکری می تواند آینده زیبا را بیافریند. مردم چینایی مایل استند همراه با مردمان کشورهای جهان از جمله افغانستان به کوشش های برای ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک و غلبه بر کرونا و آفرینش آینده روشن ادامه دهند.

Suggest to a friend:   
Print