Home > China News
وعده های چین به ظرفیت سازی زنان افغانستان کمک می کند
2019/09/03

وانگ دا شوه کاردار سفارت جمهوری مردم چین در افغانستان

سپتامبر چهار سال پیش، شی جین پینگ رییس جمهور کشور چین در نشست سران در مورد امور زنان که در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک برگزار شد، عهده دار ریاست بود و در سخنرانی خود چهار پیشنهاد جهت تقویت برابری زنان با مردان و توسعه همه جانبه زنان را مطرح نموده و تدابیرات مهمی از جمله اینکه در پنج سال آینده 30 هزار تن زن از کشورهای در حال توسعه را برای مشارکت در تعلیم و تربیه به چین دعوت خواهند شد را اعلام کرد. سخنرانی رییس جمهور چین نمایانگر وظیفه شناسی و وظفیه پذیری کشور چین در تقویت انکشاف امور زنان سراسر جهان بوده و مورد تحسین و ارج نهادن حاضران در این نشست قرار گرفت.

"وعده های چین" زمنیه ساز ارتقاء حرفه و گسترش دید زنان کشورهای درحال توسعه و حاکی از خدمات فعال و دست آوردهای غنی کشور چین در تقویت توسعه پایدار زنان سراس جهان می باشد. در این چهار سال، دولت چین بیش از 20 هزار تن زن از کشورهای آسیا، افریقا، آمریکای لاتین، اروپای شرقی، جزیره‌های اقیانوس آرام را برای مشارکت در تعلیم دانشگاهی، کورس های آموزش حرفه، تعاملات بین ولایت ها که مربوط به زمینه های مدیریت عمومی و سازمان های اجتماعی، اقتصاد و تجارت، تعلیم و تربیه، صحه، کشاورزی، باغبانی، دامداری، صیادی است به چین دعوت کرده است. جانب چین کورس تطبیق برنامه توسعه پایدار تا سال 2030 کشورهای در حال توسعه و دیگر پروگرام ها را تدویر نمود و تجربیان و ثمرات چین در زمنیه توسعه زنان و کودکان را با دیگر کشورها شریک ساخت. فدراسیون زنان سراسر چین دوره های کورس برای زنان کارمند را برپا کرده و رهبران زن احزاب و سازمان های زنان 84 کشور در حال توسعه را آموزش داده است. شعبه های فدراسیون زنان ولایت های هو بی، هو نان، گوانگ سی، یون نان، شان سی برنامه هایی برای کشورها همجوار سازماندهی کرده و نماینده گان زنان این کشورها را به دیدار از بیجنگ و ولایت جه جیانگ برده تا آنها با زنان محلی چین تعاملات بیشتری داشته باشند. پوهنتون زنان چین در سه سال گذشته به طور متوالی دانشجویان در مقطع فوق لیسانس در رشته رهبری زنان و انکشاف جامعه را از کشورهای در حال توسعه پذیرفته است که در این میان خانم کریمی عزیزی از کشور افغانستان در سال گذشته توسط این پوهنتون قبول شده و در رشته کارهای اجتماعی این پوهنتون درس می خواند و با فعالیت و نتیجه خوب مورد ستایش استادان و دانشجویان دیگر کشورها می باشد.

در واقع، در پروگرام های تعلیم و تربیه زنان که در چین تدویر گردیده است، همیشه زنان افغان دیده می شوند. زیراکه همکاری امور زنان یکی از موضوعات مشارکت استراتژیک چین و افغانستان و حمایت حکومت چین و سفارت چین در افغانستان محسوب می شود. در این چهار سال، 290 تن زن متخصص برای آموزش به دعوت به چین سفر کرده و کورسهای کارمندان تشریفاتی دولتی، کارمندان آمار، کارمندان اقتصاد بیشتر مورد پسند و استقبال آنها می باشد. محصلین افغان این کورس های به شکلهای گوناگون و با موضوعات گوناگون را بسیار الهام بخش می شناسند. 15 دانشجوی دختر برای ادامه تحصیل به چین دعوت شده، 36 دخترک مبتلاء به بیماری قلبی در چین معالجه و مداوی گردیده و تیم وو شو کابل به دعوت از چین دیدار کرده، مکتب دختران مزار شریف به مساعدت دولت چین راه اندازی گردیده است. همچنین دولت چین به ساختن مکتب زنان ولسوالی زیباک ولایت بدخشان مساعدت کرده، برای وزارت امور زنان امکانات بدنسازی را فراهم کرده و معاونان زن وزرا افغانستان و مسئولان انجمن زنان و سازمان تقویت زنان افغانستان را برای اشتراک در کنفرانسهای بین المللی نظیر تریبون زنان سازمان همکاری شانگهای دعوت کرده است. علاوه بر اینها، هزاران خواهران افغان از شفاخانه چینایى ها ( شفاخانه

Suggest to a friend:   
Print